Skip to content

Velkommen til Inside RFID Brukerdokumentasjon

Generell informasjon om Inside RFID

Inside RFID er fellesbetegnelse på et IT-system som inneholder flere "moduler". Disse modulene inneholder program som ivaretar en komplett vareflyt i en eller annen form. IT-systemet er bygget på og rundt konseptet med RFID. Det er et krav at RFID benyttes isom et konsept for å kunne utnytte systemet fullt ut.

Velg modulen som du vil ha mer informasjon om i menyen til venstre.

{note} Vær oppmerksom på at Inside RFID brukerdokumentasjon er under arbeid og vil bli oppdatert fortøpende. Den er ennå ikke komplett.